RO EN
ECRISLegături utileCăutareContactHarta site
     Pagina principală
     Despre instituţie
         Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei
         Conducere
         Palatul de Justiţie
         Curtea de Apel Bucureşti
     Vizitaţi palatul
     Informatii publice
         Solicitari
         Buget
         Bilanţ
         Achizitii publice
         Declaraţii de avere şi de interese
         Situaţia drepturilor salariale şi tipurile de beneficii
         Formulare tip
     ECRIS
         Cautare dosare
         Liste de sedinte
     Competenţe
         Competenţa teritorială
         Competenţa materială
         Competenţa personală
         Competenţe exclusive
         Arhiva
     Legături utile
     Căutare
     Contact
     Organizare
         Circumscripția Curții de Apel București
         Instanţele arondate Curţii de Apel Bucureşti
         Conducerea Curţii de Apel Bucureşti
         Structura organizatorică
         Secţiile Curţii de Apel Bucureşti
         Complete specializate
         Comisii. Comitete. Grupuri de lucru.
         Compartimente auxiliare de specialitate
         Departamentul economico-financiar şi administrativ
         Arhiva
     Harta site
     Resurse Umane
         Schema de personal a Curţii de Apel Bucureşti şi a instanţelor arondate
         Formarea profesională continuă
         Concursuri / Examene
         Declaraţii prevăzute de lege pentru personal
         Alte informaţii relevante privind personalul
         Arhiva
     Alte informaţii
         Rapoarte de activitate ale Curţii de Apel Bucureşti şi instanţelor arondate
         Informaţii publice prevăzute de Legea nr. 544/2001
         Hotărâri ale Colegiului de conducere
         Informatii cu privire la achizițiile publice
         Diverse statistici
         Formulare; Ghiduri
         Arhiva
     Relaţii publice
         Relaţia cu mass-media
         Relaţia cu alte instituții
         Arhiva
     Doctrină juridică
     Jurisprudenţă
         Jurisprudenţă internaţională
         Jurisprudenţa naţională
         Recursuri în interesul legii promovate de Curtea de Apel Bucureşti
         Recursuri în interesul legii soluționate de ICCJ
             2017
         Sesizari ale Curtii de Apel Bucuresti adresate ICCJ in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile
         Cereri preliminare formulate de CA Bucureşti către CJUE
     Legislaţie
         Acte normative internaţionale (prezentare selectivă)
         Legislaţie naţională (prezentare selectivă)
         Proiecte legislative
         Arhiva
     Evenimente
         Evenimente
         Arhiva
     Drept fără frontiere
         Instituţii judiciare internaţionale
         Instituţii judiciare europene
         Recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine
         Site-urile curţilor de apel din capitalele ţărilor europene
         Curţile de apel din Franţa (date de contact)
         Curtile de apel din Germania (date de contact)
         Site-urile ministerelor de justiţie din ţările europene
         Noutăţi privind justiţia în lume
     Drept prioritar UE
         Dreptul Uniunii Europene în interacțiune cu dreptul intern
         Trimiteri preliminare ale instanțelor din raza Curții de Apel București
     Diverse


Ultima actualizare: 28 Dec 2011
eXTReMe Tracker