RO EN
ECRISLegături utileCăutareContactHarta site

2017

  • Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale

        Interpretarea si aplicarea prevederilor art.1, lit.a din Legea nr.124/2014 privind unele măsuri referitoare la venituri de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

2016

          Art.2, alin 1 si 2 din Lg 143/2000

  • Secția a III-a civilă și pentru cauze  cu minori si de familie

          Interpretarea art. 4  33 şi 35 din Legea nr. 165 2013  în privinţa cererilor introduse după intrarea în vigoare a acestui act normativ

          Încheiere anonimizată

  • Secția a VI-a civilă

          Încheiere sesizare ICCJ, hotărâre prealabilă consecințe deosebit grave

  • Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale 

        Interpretarea dispoziţiilor art.1 alin.1 din Legea nr.125/2014, prin raportare la dispoziţiile art.5 şi art.10 din Normele metodologice de  aplicare a Legii nr.125/2014

        Interpretarea dispoziţiilor art.182 şi art.183 Cod pr. civilă

        Încheiere Sesizare ICCJ, anonimizată

        Încheiere sesizare ICCJ, art 519, 529 Cod  Procedură civilă

2015
  • Secţia I penală

          Art. 5 din noul Cod penal art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187 2012 art.83 alin. 1 din vechiul Cod penal art. 44 alin.2 din noul Cod penal

          Efectele medierii asupra înlăturării răspunderii penale și momentul în care poate interveni

  • Secţia a II-a penală

          Art. 309 Cod penal - sesizare ICCJ hotărâre prealabilă, consecințe deosebit grave

Ultima actualizare: 09 Feb 2017
eXTReMe Tracker